You are currently viewing Wavin AHC 9000 Trådløs Rumtermostat

Wavin AHC 9000 Trådløs Rumtermostat

Der er ingen tvivl om at Wavin’s gulvvarme styringer er nogen af de mest populære på det danske marked. Kvaliteten er i top, og brugervenligheden for slutbrugeren er ikke til at tage fejl af. Men det stopper ikke her – jeg har i min tid som VVS’er monteret flere AHC 9000 gulvvarme styringer end jeg kan tælle, og her skiller de sig markant ud fra konkurrenternes – installationen er meget nem!

“Der findes ikke mange, som ikke kender denne rumtermostat fra Wavin”

I denne anmeldelse vil jeg gennemgå alle indstillingerne for AHC 9000 rumtermostaten uden infrarød gulvføler. Du kan læse om modellen med infrarød føler “her”. Termostaten fungerer ved, at du indstiller den ønskede set punkts temperatur på drejeskiven. Når du har stillet temperaturen vil displayet blinke et par sekunder, hvorefter den hopper tilbage og viser den aktuelle rumtemperatur. Hvis den ønskede temperatur i rummet er over den aktuelle, vil der være en pil-op i højre side af displayet, som indikerer at rumtermostaten kalder på varme. Det signal sendes trådløst til AHC 9000 styringen, som så sender et 24v signal til telestaten der åbner for varmen til gulvvarme kredsen.

Rumtermostaten har også en undermenu hvor det er muligt at ændre på forskellige indstillinger og den vil jeg nu gennemgå, så du får en god forståelse for alle rumtermostatens muligheder.

For at tilgå undermenuen trykker du på drejeskiven og holder den i 3 sekunder

  • Det første du vil se er “LOc”, som er en funktion at låse/låse op for termostaten. Dette gøres ved at trykke på skiven og holde i 3 sekunder

  • Hvis du drejer til højre på drejeskiven er næste menupunkt “Mode” Hvor det er muligt at sætte rumtermostaten i standby mode

  • Hvis du drejer yderligere en gang til højre, finder du menupunktet “SEt3” og det er her vi har mulighed for forskellige indstillinger

SEt3 menuen er vi nødt til at dykke lidt dybere ned i, da det er her det bliver en anelse teknisk.

HY st:

Hysteresen er en indikator for rumtermostatens temperatur nøjagtighed. Fra fabrikken er nøjagtigheden indstillet til ±0.2° C. Rumtermostaten fastholder den indstillede temperatur med den indstillede nøjagtighed. Fx hvis temperaturnøjagtigheden er på ±0.2° C og rumtemperaturen er indstillet til 21° C, vil rumtermostaten kalde på varme, hvis temperaturen falder til under 20,8° C, og omvendt, hvis temperaturen stiger til over 21,2°
C. Reelt kan temperaturspredningen blive lidt højere på grund af gulvvarmeanlæggets træghed.

T sb:

Her har du mulighed for at indstille den ønskede standby temperatur

T Lo:

Du har her mulighed for at indstille den lavest mulige rumtemperatur. Hvis du f.eks. ønsker at der ikke kan skrues længere ned end 18c for at beskytte rummet mod fugt og kondens, og mulig dannelse skimmelsvamp

T Hi:

Du har her mulighed for at indstille den højest ønskede temperatur i rummet. Det kunne være i tilfælde af pilfingre eller at du har et viktualierum/vin rum, hvor du ikke ønsker en højere temperatur end 16c

Al Lo samt Al Hi:

Disse blev brugt til at sende en SMS hvis temperaturen kommer under den indstillede temperatur. SMS modulet sælges dog ikke længere

Corr:

Rumtermostaten er kalibreret fra fabrikken, men hvis du ønsker kan du korrigere den viste temperatur op eller ned med plus/minus 3c

Rft:

Her kan du kontrollere signalstyrken mellem rumtermostaten og styreboksen. Displayet vil skiftevis vise signalstyrken for det sendte signal og modtagne signal. Signalstyrkerne er beskrevet således:

  • 0-9 dårligt signal. Flyt rumtermostaten eller forsøg med montering af en ekstern antenne. Der kræves LCD display for at aktivere antennen

  • 10-19 Begrænset signalstyrke

  • 20-99 God signalstyrke

Res:

Her kan du resette rumtermostaten til fabriksindstillinger i tilfælde af, at du er i tvivl om der er lavet forkerte indstillinger, eller du bare ønsker at rulle rumtermostaten tilbage til de oprindelige indstillinger.

OK:

Hvis du er klar til at afslutte vælges dette menupunkt. Bekræft med et tryk på termostatens knap, hvilket også gælder for de andre menuer.

På selve termostatens display kan der, udover temperaturen, også dukke andre symboler op.

  • Udråbstegn (!) i venstre hjørne. Det betyder at rumføleren har mistet forbindelsen til styreboksen

  • Pil op. Det betyder at rumtermostaten kalder på varme – altså at den aktuelle temperatur i rummet er under den ønskede

  • Batteri symbol. Det indikerer at rumtermostaten har lav batteristand. Udskift batteri

  • “Nøgle” som betyder at termostaten er låst. Tryk på drejeskiven i 3 sekunder. “LOc” vil blinke. Tryk og hold knappen til den låser op

Kodning af rumtermostaten til styringen foregår ved, at du på styreboksen tager den lille sorte pegepind (eller andet egnet værktøj) og trykker på pil til højre. Når du står på den ønskede kanal og den blinker rødt, så flytter du dig 2m væk fra styreboksen. Dernæst fjerner du den lille sorte plast snip under batteriet. Rumtermostaten vil nu automatisk kode sig til den valgte kanal og kvittere med et “LRn” på displayet på rumføleren. Når du monterer rumtermostaten på væggen, er det meget vigtigt at den hænger minimum 2m væk fra styreboksen, da det give signalforstyrrelser. I forhold til placering af rumføleren så anbefales det at den monteres 160cm fra gulvet til overkant rumføler, den må ikke være placeret et sted hvor den bliver udsat for direkte sollys, og så vidt muligt undgås placering på ydervægge

Jeg håber at du er blevet klogere på denne rumtermostat fra Wavin, og hvis du har yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at stille dem i kommentarsporet herunder

Skulle du stå og mangle noget Wavin grej, så har jeg smidt et link herunder til dig. Det er et affiliated link, så på den måde kan du være med til at støtte mit projekt med at lave test og guides til de VVS produkter som vi bruger i vores hverdag. Tak

 

Leave a Reply